Výrobce sportovních vozů Porsche uzavírá finanční rok 2021 s rekordními čísly. Zároveň si dává neméně ambiciózní cíle na konec tohoto desetiletí.

Společnost Porsche v uplynulém fiskálním roce upevnila pozici jednoho z nejziskovějších výrobců automobilů na světě. Stuttgartský producent sportovních automobilů dosáhl historického maxima jak v tržbách z prodeje, tak v provozním zisku. Tržby v roce 2021 činily 33,1 miliardy eur, což je o 4,4 miliardy eur více než v předchozím roce – představuje to meziroční nárůst
o 15 % (tržby v předchozím roce: 28,7 miliardy eur). Provozní zisk činil 5,3 miliardy eur, což je o 1,1 miliardy eur více než v předchozím roce (plus 27 procent). Porsche tak vygenerovalo provozní návratnost tržeb ve výší 16 % (za rok 2020: 14,6 %).

„Náš pozitivní obchodní výsledek je založen na odvážných, inovativních a progresivních rozhodnutích,‟ komentoval úspěch Oliver Blume, předseda představenstva společnosti Porsche AG. „Náš průmysl pravděpodobně zažívá největší transformaci ve své historii,‟ dodává Blume. „Strategicky správný kurz jsme nastavili ve správný čas. Tento úspěch je týmová práce,‟ říká Lutz Meschke, místopředseda představenstva a člen představenstva pro finance a IT. Meschke vidí základ pro silná čísla ve zdravé struktuře nákladů společnosti Porsche AG a atraktivní produktové řadě: „Naše obchodní výsledky odrážejí vynikající výdělečnost naší společnosti. Demonstrují náš růst vytvářející hodnotu a robustnost našeho úspěšného obchodního modelu – dokonce i za obtížné situace s nedostatkem polovodičů‟.

Čistý peněžní tok v roce 2021 vzrostl o 1,5 mld. € na 3,7 mld. € (předchozí rok: 2,2 mld. €). „Toto je působivý důkaz, jakou má Porsche vynikající pozici,‟ nešetří slovy chvály Lutz Meschke. Pozitivní vývoj je také založen na ambiciózním programu ziskovosti 2025. Ten je navržen tak, aby udržitelně podporoval výdělky prostřednictvím inovací a obchodních modelů. Meschke vysvětluje: „Díky našim vysoce motivovaným zaměstnancům byl náš program ziskovosti naprosto úspěšný. Porsche dále zvýšilo efektivitu a snížilo bod zvratu. To nám dává prostor investovat do budoucí životaschopnosti i přes napjatou ekonomickou situaci. Rozhodně prosazujeme investice do elektrifikace, digitalizace a udržitelnosti. Jsem optimista – Porsche vyjde ze současné globální krize ještě silnější.‟

Napjatá situace ve světě vyžaduje opatrnost a pokoru: „Porsche se dívá na ozbrojený konflikt na Ukrajině s velkým znepokojením a zděšením,‟ říká Oliver Blume. „Nadále doufáme v ukončení nepřátelských akcí a návratu k diplomacii. Bezpečnost a integrita lidí jsou naprosto prvořadé.‟ Na pomoc lidem v nouzi na Ukrajině darovala společnost Porsche AG celkem 1 milion eur. Experti pracovní skupiny průběžně zjišťují míru dopadu na obchodní aktivity firmy Porsche. Dodavatelské řetězce pro závody Porsche byly ovlivněny. Znamená to, že výroba podle plánu již není v některých případech možná.

„Máme před sebou náročné měsíce, jak ekonomicky, tak politicky. Přesto se však držíme strategického cíle, který je již léta pevně zakotven – zajistit dlouhodobě provozní návratnost tržeb ve výši nejméně 15 procent,‟ zdůraznil finanční ředitel Lutz Meschke. „Naše pracovní skupina již přijala počáteční opatření k ochraně našich příjmů. Tímto způsobem chceme zajistit, abychom mohli i nadále plnit naše vysoké cíle v oblasti zisku. Míra úspěchu však závisí také na vnějších okolnostech, které nemůžeme ovlivnit.‟ Interně však Porsche vytvořilo všechny podmínky pro úspěšný obchodní model: „Strategicky, provozně a finančně je Porsche ve vynikající pozici. Proto se do budoucnosti díváme s důvěrou a vítáme zvážení IPO společnosti Porsche AG. To by firmě Porsche umožnilo zvýšit svůj profit a podnikatelskou svobodu. Značky Volkswagen a Porsche by zároveň mohly i v budoucnu těžit ze společných synergií.‟

V roce 2021 Porsche dodalo zákazníkům po celém světě 301 915 vozidel a poprvé tak byla překročena hranice 300 000 kusů (předchozí rok: 272 162 dodaných vozů). Nejprodávanějšími modely byly vozy SUV – Macan (88 362)
a Cayenne (83 071). Dodávky modelu Taycan se více než zdvojnásobily: první plně elektrické Porsche si přezvalo 41 296 zákazníků. Porsche Taycan tak dokonce v prodejích překonalo kultovní sportovní typ 911, i když ten také stanovil nový rekord s 38 464 kusy. Oliver Blume: „Taycan je 100% Porsche a inspiruje všechny druhy lidí – stávající i nové zákazníky, odborníky i média. Naši elektrickou ofenzivu zintenzivníme dalším modelem: do poloviny tohoto desetiletí chceme nabídnout náš sportovní vůz 718 s motorem uprostřed výhradně v plně elektrické podobě.‟

V loňském roce bylo téměř 40 procent všech vozů Porsche dodaných v Evropě alespoň částečně elektrifikovaných – šlo tedy buď o plug-in hybridy nebo čistě bateriové elektromobily. Porsche navíc oznámilo svůj záměr být do roku 2030 uhlíkově neutrální. „Očekává se, že v roce 2025 bude polovina všech nově prodaných Porsche elektrifikovaných – ať už půjde o čisté elektromobily či o plug-in hybridy,‟ oznámil Blume. „V roce 2030 by pak měl podíl nových vozidel Porsche s čistě elektrickým pohonem více než 80 procent.‟ K dosažení těchto ambiciózních cílů Porsche investuje společně s partnery do prémiových nabíjecích stanic a navíc do vlastní nabíjecí infrastruktury. Další rozsáhlé investice proudí do klíčových technologií, jako jsou bateriové systémy a produkce modulů. V nově založené skupině Cellforce Group jsou vyvíjeny a vyráběny vysoce výkonné bateriové články u nichž se očekává, že budou k sériové výrobě připraveny do roku 2024.

V roce 2021 značka Porsche zvýšila své dodávky ve všech globálních prodejích regionech. Opět se potvrdilo, že největší objem individuálního trhu generovala Čína. S téměř 96 000 dodávkami zde byl zaznamenán meziroční nárůst o osm procent. Také v Severní Americe Porsche rychle rostlo: počet objednávek zde vzrostl o 22 % na více než 70 000 kusů. Velmi pozitivní vývoj byl zaznamenán rovněž v Evropě: jen v Německu zvýšilo Porsche dodávky nových vozů o devět procent na téměř 29 000 kusů.

Další informace, video a foto najdete na Porsche Newsroom: newsroom.porsche.com

Related Content