Porsche AG ve fiskálním roce 2020 vykázalo novou rekordní úroveň tržeb: ta narostla na 28,7 mld. eur, čímž o více než 100 milionů eur překonala objem tržeb za předchozí rok. Provozní zisk společnosti dosáhl 4,2 mld. eur. Za předchozí období společnost vykázala provozní zisk před mimořádnými položkami 4,4 mld. eur, resp. 3,9 mld. eur po započtení mimořádných položek. Rentabilita tržeb v roce 2020 dosáhla 14,6 procenta, což je i přes napjatou hospodářskou situaci stále ve strategickém cílovém pásmu. Společnost tak navzdory dočasnému pozastavení výroby jen nepatrně zaostala za skvělými výsledky z roku 2019. Porsche úhrnem dodalo zákazníkům z celého světa více než 272 tisíc vozidel. To je pouze o tři procenta méně než v předchozím rekordním roce 2019. Zisk před zdaněním dosáhl 4,4 mld. eur, a překonal tak hodnotu z roku 2019.

„Fiskální rok 2020 byl z pohledu Porsche úspěšný – navzdory náročným okolnostem,‟ zdůrazňuje Oliver Blume, předseda představenstva společnosti Porsche AG. „Stojí za tím čtyři důvody: naše atraktivní produktová nabídka, přesvědčivé elektrické modely, schopnost naší značky inovovat a naše odhodlání v rámci krizového řízení. Pro Taycan, první čistě elektrický sportovní vůz značky Porsche, se rozhodlo přes 20 tisíc zákazníků. Model se tak stal nejúspěšnějším elektrickým sportovním vozem v dané třídě. Dokládá to i přes 50 mezinárodních ocenění. Taycan byl krom jiného označen za ‚nejprogresivnější vůz světa‘. Porsche je synonymem podnikání se zdravým srdcem, udržitelného fungování, společenské odpovědnosti a pokrokových technologií.‟

„Na naše obchodní výsledky jsme mimořádně hrdí,‟ říká Lutz Meschke, místopředseda představenstva a člen představenstva zodpovědný za finance a IT ve společnosti Porsche AG. „Navzdory mnoha problémům jsme dosáhli rentability provozních tržeb na úrovni 14,6 procenta, což je stále v našem strategickém cílovém pásmu.‟

Lutz Meschke vysvětluje, že za dosažením takto rekordních hodnot navzdory komplikované celosvětové situaci stálo velmi rychlé zavedení systému řízení nákladů a likvidity. „Naší nejvyšší prioritou během této krize byla likvidita. Potřebovali jsme snížit všechny náklady mimo těch absolutně nezbytných.‟ Porsche však ani na okamžik nepustilo ze zřetele svůj dlouhodobý strategický záměr. „Co se témat budoucnosti týče, ani náznakem jsme zde neskrblili. I nadále pokračujeme plnou rychlostí na započaté cestě transformace, digitalizace a elektrifikace. Pokusy o úspory v těchto oblastech by se velmi rychle odrazily ve ztrátě konkurenceschopnosti. Zkouškou bylo naše řízení nákladů a likvidity. Chránili jsme naše podnikatelské aktivity, abychom po skončení krize opět mohli vyrazit plnou parou vpřed.‟

Neustálé posilování programu ziskovosti

Porsche v tomto kontextu opět vylepšilo svůj ambiciózní „Program ziskovosti 2025‟. „Naším novým cílem je do roku 2025 vylepšit hospodářský výsledek úhrnem o 10 mld. eur, resp. 3 mld. eur ročně poté,‟ komentuje Lutz Meschke. „Na programu ziskovosti je nejdůležitější to, že nejde jen o plán úspor, ale také program inovací. Není postaven na ořezávání nákladů. Spočívá v promyšlené optimalizaci všech našich procesů a rozvoji nových podnikatelských nápadů.‟ I přes těžké podmínky na trhu se počet zaměstnanců Porsche stabilně držel na úrovni cca 36 tisíc. „Žádní zaměstnanci nemusejí mít strach. Uzavřeli jsme dohodu o zárukách zaměstnanosti, která našim klíčovým pracovníkům zaručuje práci až do roku 2030,‟ říká Lutz Meschke. „Nesnižujeme počty lidí a ani se nezbavujeme žádné z dceřiných společností. Naopak do svých zaměstnanců a budoucnosti investujeme. Vyplácí se to: Porsche opět vykázalo vyšší efektivitu a snížilo práh ziskovosti. V tomto kontextu chceme navzdory obtížné hospodářské situaci i v roce 2021 dosáhnout strategického cíle, kterým je rentabilita provozních tržeb na úrovni 15 procent.‟ Stejně jako v předchozích letech se Porsche o firemní úspěchy podělilo se svými pracovníky.

Porsche chce do roku 2030 vykazovat klimaticky neutrální bilanci

Tváří v tvář pokračujícím klimatickým změnám si Porsche AG stanovilo další ctižádostivý cíl: „Trvalá udržitelnost je důležitou součástí naší Strategie 2030 – a to komplexně: hospodářsky, ekologicky a společensky,‟ vysvětluje Oliver Blume. „Zahájili jsme komplexní program snižování uhlíkových emisí s pevným cílem: Porsche chce do roku 2030 v rámci celého hodnotového řetězce vykazovat neutrální uhlíkovou bilanci. Toho dosáhneme cestou systematického odstraňování a snižování emisí CO₂. Všechny naše klíčové provozy, jako je Zuffenhausen, Weissach a Lipsko, jsou počínaje rokem 2021 uhlíkově neutrální. Na projekty dekarbonizace v příštích 10 letech jsme si vyhradili přes miliardu eur. Již jsme dosáhli prvního milníku: model Taycan Cross Turismo, jehož světová premiéra proběhla počátkem letošního března, je prvním vozidlem, které bude v rámci celé fáze používání uhlíkově neutrální.‟

V roce 2020 byla třetina všech vozů Porsche dodaných v Evropě plně nebo částečně elektrická; celosvětově to bylo 17 procent. V roce 2025 bude mít elektromotor polovina všech nově prodaných vozidel Porsche; v roce 2030 bude elektrifikováno přes 80 procent nových vozidel této značky.

Společensky odpovědné jednání z pohledu Porsche souvisí s udržitelným hospodařením. V tomto kontextu firma během pandemie zahájila program „Porsche pomáhá‟. V rámci tohoto programu pak mnoho zaměstnanců investovalo svůj čas nebo prostředky do nejrůznějších dobročinných projektů. S cílem zmírnit dopady pandemie navýšilo Porsche své dary o 5 milionů eur a zdvojnásobilo příspěvky potravinovým bankám pod organizací Tafel.

Solidní výsledky v množství dodaných vozů

K prodeji vozů Porsche pomohlo silné celosvětové postavení značky. Počet prodaných sportovních vozů se z velké části stabilizoval. Nejvyšší poptávku zaznamenala značka u modelu Cayenne, pro nějž se rozhodlo 92 860 zákazníků. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o jedno procento. V roce 2020 se prodalo celkem 20 015 vozidel Taycan – navzdory šestitýdennímu pozastavení výroby v jarních měsících, na kdy bylo zároveň naplánováno zahájení výroby nového modelu a řada premiér na různých trzích. I nadále je největším samostatným trhem Čína: v roce 2020 dodalo Porsche čínským zákazníkům 88 968 vozidel – oproti roku 2019 to znamená nárůst o tři procenta. Celkově pozitivní růst byl opět zaznamenán v regionu Asie a Tichomoří, na Středním východě a v Africe, kde značka v roce 2020 prodala 121 641 vozidel. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku to znamenalo nárůst o čtyři procenta. V Evropě prodalo Porsche celkem 80 892 vozidel. V Americe pak prodeje dosáhly 69 629 kusů.

Další informace a filmové/obrazové materiály najdete na stránkách Porsche Newsroom: newsroom.porsche.com

Related Content