Co se týče trvalé udržitelnosti, Porsche kráčí po úspěšné cestě. Výrobce sportovních vozů od roku 2014 dokázal snížit emise CO2 na jedno vozidlo o více než 75 procent. V uvedeném období Porsche dále snížilo odpovídající spotřebu energie přibližně o 31 procent. Počet vozidel vyráběných v Zuffenhausenu a Lipsku současně vzrostl o 82 procent: ze 101 449 (2014) na 184 791 kusů v roce 2018.

„V Porsche si uvědomujeme naši zodpovědnost za ochranu životního prostředí a klimatu,‟ vysvětluje Albrecht Reimold, člen představenstva společnosti Porsche AG, zodpovědný za výrobu a logistiku. „Naše vozidla soustavně optimalizujeme tak, aby byla ještě šetrnější k životnímu prostředí. Porsche kromě toho podporuje celou řadu větších i menších iniciativ, jejichž výsledkem je celková koncepce dovolující krok za krokem zlepšovat ekologickou udržitelnost ve všech firemních oblastech.‟

Ziskový růst jako podmínka trvale udržitelného fungování
Výrobce sportovních vozů před několika málo týdny oznámil nové rekordní výsledky: prodeje i tržby oproti předchozímu roku opět vzrostly, stejně tak jako počet zaměstnanců. V roce 2018 dosahovala rentabilita tržeb 16,6 %. „Ziskovost však nevnímáme jako konečný cíl. Z pohledu firem je to klíčový nezbytný předpoklad k tomu, aby mohly účinně převzít odpovědnost,‟ vysvětluje Reimold. „Skutečně úspěšní můžeme být jen v případě, že dokážeme sladit hospodářská, společenská a ekologická hlediska.‟

Ve snaze zlepšit parametry trvalé udržitelnosti, měřitelné podobně jako hospodářské výsledky, definovalo Porsche klíčový indikátor výkonu ‚snižování dopadů výroby na životní prostředí‘, zahrnující několik složek. Kromě emisí CO2 a spotřeby energie sem spadá i celková spotřeba pitné vody a množství používaných těkavých organických látek (VOC). Porsche dále dosáhlo zlepšení v těchto oblastech: ve srovnání s rokem 2014 se o 34 procent snížila spotřeba rozpouštědel při výrobě. Spotřeba vody na výrobu jednoho vozu poklesla o 20 procent.

Porsche vyrábí s využitím obnovitelné energie
Skutečnost, že Porsche dokázalo tak výrazně snížit emise CO2 – o 75 procent během pouhých pěti let – je zásluhou konzistentního využívání energií z obnovitelných zdrojů s certifikací TÜV. Výrobce sportovních vozů od počátku roku 2017 využívá energii z obnovitelných zdrojů, která má osvědčení o původu s uvedením skutečného fyzického zdroje elektřiny. Tímto naplňuje nejvyšší ekologické standardy. Z pohledu klimatických dopadů je neutrální i kolejová doprava Porsche v Německu. Porsche dále usiluje o snižování ekologických dopadů v rámci celého hodnotového řetězce.

Vize „závodu z nulovými dopady‟
„Trvalá udržitelnost je součtem mnoha samostatných prvků,‟ říká Albrecht Reimold. „Na podzim bude z naší výrobní linky sjíždět Taycan, náš první čistě elektrický sportovní vůz. Jeho výroba v našem závodu bude od samotného počátku neutrální z pohledu emisí CO2. Naším cílem je však do budoucna prostřednictvím ‚Závodu s nulovým dopadem‘ zamezit jakýmkoli ekologickým dopadům.‟

Taková výroba bez dopadů na životní prostředí je postavena na různých akčních oblastech. Kromě efektivního využívání zdrojů a materiálů sem patří i témata jako znečišťující látky a ochrana klimatu nebo dopady výroby na městské klima. Důraz automobilky Porsche na téma trvalé udržitelnosti při plánování jejích výrobních provozů dokládá i Německá společnost pro udržitelné stavby (DGNB): Porsche je historicky první firmou, která obdržela ‚platinové‘ hodnocení za nový projekt Závodu 4 v ústředí automobilky v Zuffenhausenu.

Závod na výrobu vozů Taycan: high-tech fasáda pohlcující emise NOx
Porsche rovněž naplňuje roli průkopníka v rámci výstavby nového závodu v Zuffenhausenu pro vozy Taycan. Na fasádě závodu byla vůbec poprvé použita technologie úpravy povrchu pohlcující oxid dusičitý. Fasádní prvky jsou vyrobeny z hliníkových panelů natřených oxidem titaničitým. Povlak působí jako katalyzátor a za působení sluneční energie a nízké vlhkosti vzduchu rozkládá pohlcované částice škodlivin na neškodnou vodu a dusičnany. High-tech fasáda pohlcující emise NOx představuje první zkušební projekt, který Porsche testuje na ploše 126 čtverečních metrů, což odpovídá přibližně deseti parkovacím místům. Výsledný efekt zde odpovídá asi deseti stromům.

Udržitelnost se dokáže sama zaplatit
Četná opatření přispívající k efektivnímu využívání zdrojů a snižování ekologických dopadů rovněž pomáhají snižovat náklady. Jde například o nahrazování klasických technologií osvětlení LED lampami, systém odsávání odpadního vzduchu v karosárně podle skutečné potřeby, využívání odpadního tepla z lakovny nebo také nasazení výrobních technologií na elektromechanické bázi namísto hydrauliky. Poslední uvedení opatření v karosárně ve Zuffenhausenu ušetří každoročně jen při nýtování plných 11 544 kWh energie.

Udržitelnost se týká i dojíždění zaměstnanců do provozů Porsche
Porsche usiluje o to, aby rostoucí počet zaměstnanců automobilky nevedl k odpovídajícímu nárůstu emisí z dopravy, a proto zavedlo firemní systém řízení mobility. Ten mj. zahrnuje „pracovní lístek‟ – firmou dotovaný lístek na městskou hromadnou dopravu – nebo „lístek při zamoření jemným prachem‟, jenž umožňuje všem zaměstnancům ve Stuttgartu a okolí bezplatně využívat veřejnou dopravu v případě zamoření ovzduší jemným prachem. Díky komplexnímu systému správy parkovacích míst lze snadno vyhledat volná parkovací místa. Mobilní aplikace Porsche TwoGo pro sdílení jízd je již etablovaným nástrojem, který zaměstnanci využívají k rychlému a praktickému sdílení automobilů při dojíždění. A uvedením programu „mobilní práce‟ se výrobce sportovních vozů nejen otevře novým způsobům práce, ale zároveň přispěje k omezení dopravních špiček.

Další informace o aktivitách Porsche na poli trvalé udržitelnosti naleznete ve Výroční zprávě a zprávě o trvalé udržitelnosti 2018, která je k dispozici zde:
https://newsroom.porsche.com/de/geschaefts-nachhaltigkeit-bericht-2018.html


Další informace a filmové/obrazové materiály najdete na stránkách Porsche Newsroom: newsroom.porsche.de

Related Content

Porsche Inter Auto CZ začíná budovat nový komplex Porsche Centrum Ořech
Společnost

Porsche Inter Auto CZ začíná budovat nový komplex Porsche Centrum Ořech

Zástupci společností Porsche Inter Auto CZ, Porsche Central and Eastern Europe a Porsche Immobilien CZ slavnostně poklepali na základní kámen novostavby, která se stane nejmodernějším prodejním a servisním zázemím pro značku Porsche v České republice. V rámci jednoho komplexu ji doplní také další exkluzivní značky Lamborghini a Bentley.

Porsche slavilo v ČR výročí 75 let
Společnost

Porsche slavilo v ČR výročí 75 let

Český importér Porsche Inter Auto CZ uspořádal slavnostní večer u příležitosti jubilea 75 let značky Porsche. Akci za účasti osobností spojených se značkou Porsche korunovala dražba outfitu navrženého čtyřmi mladými návrhářkami.

Data o spotřebě

718 Boxster models

WLTP*
 • 13.0 – 8.9 l/100 km
 • 294 – 201 g/km

718 Boxster models

Spotřeba paliva / emise
spotřeba paliva kombinovaný provoz (WLTP) 13.0 – 8.9 l/100 km
emise CO₂ kombinovaný provoz (WLTP) 294 – 201 g/km

911 Carrera Models

WLTP*
 • 11.4 – 10.1 l/100 km
 • 259 – 229 g/km

911 Carrera Models

Spotřeba paliva / emise
spotřeba paliva kombinovaný provoz (WLTP) 11.4 – 10.1 l/100 km
emise CO₂ kombinovaný provoz (WLTP) 259 – 229 g/km

Macan GTS

WLTP*
 • 11.7 – 11.3 l/100 km
 • 265 – 255 g/km

Macan GTS

Spotřeba paliva / emise
spotřeba paliva kombinovaný provoz (WLTP) 11.7 – 11.3 l/100 km
emise CO₂ kombinovaný provoz (WLTP) 265 – 255 g/km

Panamera E-Hybrid Models

WLTP*
 • 3.0 – 2.0 l/100 km
 • 69 – 45 g/km
 • 24.9 – 22.6 kWh/100 km
 • 45 – 56 km

Panamera E-Hybrid Models

Spotřeba paliva / emise
spotřeba paliva kombinovaný provoz (WLTP) 3.0 – 2.0 l/100 km
emise CO₂ kombinovaný provoz (WLTP) 69 – 45 g/km
spotřeba elektrické energie kombinovaný provoz (WLTP) 24.9 – 22.6 kWh/100 km
dojezdová vzdálenost na elektrický pohon kombinovaný provoz (WLTP) 45 – 56 km
dojezdová vzdálenost na elektrický pohon město (WLTP) 48 – 56 km

Taycan Turbo S Cross Turismo

WLTP*
 • 24.0 – 22.5 kWh/100 km
 • 0 g/km
 • 428 – 458 km

Taycan Turbo S Cross Turismo

Spotřeba paliva / emise
spotřeba elektrické energie kombinovaný provoz (WLTP) 24.0 – 22.5 kWh/100 km
emise CO₂ kombinovaný provoz (WLTP) 0 g/km
dojezdová vzdálenost na elektrický pohon kombinovaný provoz (WLTP) 428 – 458 km
dojezdová vzdálenost na elektrický pohon město (WLTP) 519 – 561 km