Kontakt

Verbrauchsangaben

  • 11,1 l/100 km (NEFZ)
  • 254 g/km (NEFZ)

911 Turbo (NEFZ)

Kraftstoffverbrauch / Emissionen
Kraftstoffverbrauch kombiniert 11,1 l/100 km (NEFZ)
CO2-Emission kombiniert 254 g/km (NEFZ)
  • 10,2 – 9,4 l/100 km (NEFZ)
  • 234 – 215 g/km (NEFZ)

911 Carrera Modelle

Kraftstoffverbrauch / Emissionen
Kraftstoffverbrauch kombiniert 10,2 – 9,4 l/100 km (NEFZ)
CO2-Emission kombiniert 234 – 215 g/km (NEFZ)